Etusivulle www.heikkilansukuseura.fi
5 § Nimen kirjoittaminen


Heikkilän Sukuseura ry:n säännöt


2 § Tarkoitus ja toiminta

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

Tarkoituksen toteuttamiseksi sukuseura pyrkii:

  • järjestämään yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia
  • keräämään ja arkistoimaan sukua koskevaa tietoutta sekä saattamaan sitä jäsentensä tietoon
  • harjoittamaan sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa sekä
  • pitämään luetteloa suvun jäsenistä.

Toiminnan tukemiseksi seura voi ottaa vastaan testamentoitua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

Lisätietoa:

 

Etusivulle www.heikkilansukuseura.fi

 © Heikkilän Sukuseura ry.
Päivitetty 26.06.2019